Platform voor een scholengemeenschap in eigen huisstijl met focus op privacy en een naadloze intergratie met de website en LVS.

terug naar overzicht

Iedere school z’n eigen app!

Veel scholen moeten zich behelpen met een waaier aan hulpmiddelen als het gaat om de ondersteuning van de eigen aanwezigheid online. Denk aan de eigen website, een leerlingvolgsysteem of bijvoorbeeld een online agenda met daarin de dagelijkse gang van zaken. Om te communiceren met diverse doelgroepen gebruiken veel scholen WhatsApp voor de directe lijnen en Facebook voor algemenere mededelingen.

De privacy op deze platformen is onderdeel van een maatschappij-brede discussie. Daarnaast hebben al die middelen hebben hun eigen inlogcodes, eigen interface, zijn niet aan elkaar gekoppeld én zijn ook vaak niet voldoende beveiligd. Naast dat je door de bomen het bos niet meer ziet, haalt de website meestal niet het niveau dat je van een kwaliteitsschool mag verwachten. Een hoop frustratie eigenlijk die pas boven komt drijven als je er even goed bij stil gaat staan.

Kindwijs, een scholengroep in Zuid Holland, deed dat. De school raakte ervan overtuigd dat het anders kan. De professionalisering binnen het onderwijs betekent dat je ook de juiste professionele tools nodig hebt om efficiënt te functioneren en effectief te communiceren.

Kindwijs

Voor Kindwijs (en zoveel andere scholen in Nederland) is het steeds belangrijker aan het worden om online aanwezig te zijn. Dat was al zo voor de coronacrisis maar nu leerlingen veel thuis hebben gezeten en veel communicatie via indirecte middelen plaatsvindt, is dit helemaal het geval. Een eenvoudige website is niet meer voldoende. Het is slechts een van de online tools die een school gebruikt. Maar ook andere online middelen die door scholen worden gebruikt schieten tekort, met name als het om privacy gaat.

Wat Kindwijs met name lastig vond, was dat al die verschillende apps, kanalen en platforms nergens op één punt samen kwamen. Er was dus geen overzicht of een centraal punt vanwaaruit gecommuniceerd kon worden. Ook de te sterke afhankelijkheid van sociale media was een doorn in het oog.

En waar bleef de identiteit van de school? Tussen alle online hulpmiddelen werd die steeds meer onzichtbaar. Met een toenemende communicatie en uitwisseling van kennis online, werd die behoefte naar een duidelijkere online profilering van de eigen identiteit steeds groter.

Eén centrale omgeving voor alle tools

Codalt, expert in maatwerksoftware, heeft voor Kindwijs een oplossing bedacht waarbij veel van de online tools samen worden gebracht in één centrale omgeving. Bovendien biedt de app zelf ook belangrijke functionaliteiten waar een school tegenwoordig niet zonder kan. De visuele identiteit van de school staat centraal in een online omgeving die de tevens mogelijkheid biedt tot het onderhouden van een eigen website voor iedere school.

Gelet op de toenemende nadruk op privacy in het maatschappelijk debat heeft het door Codalt ontwikkelde platform vooral een gesloten karakter zodat informatie en communicatie veilig zijn. Zo is er een versleutelde chat ingebouwd waarmee ouders en onderwijzend personeel één-op-één in volledige privacy met elkaar kunnen communiceren. Een belangrijke stap in de goede richting als het om het borgen van de privacy gaat.

Ook voorziet de software in een naadloze koppeling met het reeds in gebruik zijnde leerlingvolgsysteem. Het is niet de bedoeling dat de app alle middelen vervangt. Integendeel, de app zorgt voor een toenemende integratie van allerlei online tools. Maar de app biedt tegelijkertijd voor een aantal veelgebruikte applicaties een beter alternatief. Denk daarbij aan chat apps, online agenda’s en platforms voor het beheer van de website.

Zo heeft de app een eigen agenda en een planner voor oudergesprekken. Ook biedt het programma een nieuwsoverzicht met daarnaast een functie om specifieke doelgroepen binnen de school van relevant nieuws te voorzien. Het mooie hierbij is dat Kindwijs er zelf voor kan kiezen om de informatie die in de app wordt gepubliceerd ook meteen op de website te publiceren. Zo blijft ook de website mooi up-to-date; een lastig probleem voor veel scholen. Doordat dit een keuze is kan bij iedere plaatsing van een artikel of agenda-item de afweging worden gemaakt of iets publiek bekend mag zijn of besloten dient te blijven.

Hoe heet die app van Codalt dan?

Hoe heet het schoolplatform van Codalt eigenlijk? Goede vraag! Gewoon Kindwijs natuurlijk! Het platform is immers specifiek voor Kindwijs ontwikkeld en past precies bij de school. Want dat is wat Codalt met maatwerk bedoelt. Niet een uniforme oplossing die overal toegepast wordt maar een platform dat specifiek voor deze scholengroep is ontwikkeld. De app heet daarom Kindwijs.

Bij de ontwikkeling heeft Codalt naar de specifieke situatie van Kindwijs gekeken en naar de behoeften van de scholengroep geluisterd en zo is er de app Kindwijs ontstaan. Ja, serieus, Kindwijs heeft z’n eigen app in de App Store! Codalt neemt namelijk de identiteit van een school serieus. Daar moet geen ander bedrijf, label of logo tussen komen. Omdat het platform de naam van de school heeft, kan de school beter vanuit zijn eigen identiteit communiceren.

Scholengroep Kindwijs kan wel zeggen: “Wij werken met software van Codalt” maar kunnen ze nooit zeggen “Wij gebruiken pakket X van Codalt”. Kindwijs gebruikt gewoon het platform Kindwijs.

Functies en eigenschappen

Als we de verschillende functies van de onderwijs app Kindwijs bekijken, zien we hoe alle onderdelen in elkaar grijpen en op een unieke manier de educatieve doelstellingen van de scholengroep ondersteunt.

Nieuws

Met de app is het mogelijk om specifieke doelgroepen binnen de school van informatie te voorzien en die informatie af te schermen van groepen voor wie het niet bedoeld is. Ook kan de scholengroep informatie of nieuws publiceren voor al zijn scholen tegelijk. Nieuws is zichtbaar binnen de app-omgeving maar indien gewenst ook op de nieuwspagina van de website. De docent kan zien welke ouders de informatie over de klas ook daadwerkelijk gezien hebben. Dit is belangrijk omdat de docent zo voor elk kind kan zien of en waar het mogelijk fout gaat in de communicatie. Kortom, de app biedt maximale privacy en overzicht en zorgt er tegelijk voor dat elke groep direct toegang heeft tot de informatie die voor die groep van belang is.

Leerlingen

Codalt biedt een volwaardige connectie met diverse leerlingvolgsystemen. Voor Kindwijs is dit Parnassys. Ook is het mogelijk voor ouders en leraren om over leerlingen te communiceren. Zo kan een ouderafspraak in worden gepland die alleen voor de desbetreffende ouder en leraar of lerares zichtbaar is. Ouders met meerdere kinderen hebben iets eerder toegang tot deze planner dan ouders met maar één kind, zodat het plannen goed verloopt. Ook kunnen ouders privé chatten met het onderwijzend personeel. Wel zo handig en veilig om dit in de online omgeving van de school te kunnen doen. Het is net alsof je na schooltijd eventjes vijf minuten met de juf napraat over jouw kind.

Profiel

Iedereen kan bij de website natuurlijk. Maar in het platform inloggen kan alleen wanneer je geregistreerd bent. Dat kan als ouder/verzorger of als personeel. Ook andere rollen zijn mogelijk. Het mooie is dat iedereen op basis van vooraf bepaalde profielinformatie precies die informatie krijgt die relevant is.

Agenda

Een agenda die gekoppeld is aan de website van de school complementeert het geheel. Uiteraard is deze agenda te koppelen aan je Google, iOS of Outlook kalender. Ook wordt iedereen in de doelgroep tijdig op de hoogte gebracht omdat push notificatie in het systeem is ingebouwd.

Website

Ook is er een web-module in het systeem ingebouwd. Met het platform kan een school z’n eigen website maken en beheren. Tal van templates maken het mogelijk om de website volledig uit te rusten en een moderne look and feel te geven in de juiste huisstijlkleuren en met het logo van de school. Vaststaande sjablonen zorgen ervoor dat het niet fout kan gaan.

Met de website heeft de school een volwaardige aanwezigheid op het internet om de doelgroep van informatie te voorzien maar ook om met de doelgroep op verschillende manieren de interactie aan te gaan. Dat komt omdat de website onderdeel is van een platform waar nog veel meer functies beschikbaar zijn die de website, daar waar dat nodig en relevant is, van de juiste informatie voorzien.

App

En voor alle duidelijkheid, de app ís het platform. De app biedt de volledige functionaliteit op zowel je smartphone als de PC. En waar je de app ook opent, je kunt er alles mee wat het platform te bieden heeft.

Met platform Kindwijs heeft scholengroep Kindwijs eindelijk een manier gevonden om alle informatie van en over de school en van en over leerlingen in één omgeving te bundelen. Hiermee heeft Kindwijs de beschikking over een volwaardig informatie systeem waarmee online gepubliceerd en met verschillende doelgroepen gecommuniceerd kan worden. Alles gebeurt vanuit een eigen veilige omgeving waarbij de eigen identiteit van de school duidelijk naar voren komt.

Hoe heet jouw school?

Wat Codalt voor Kindwijs heeft gedaan, kan het bedrijf natuurlijk ook voor andere scholen doen. De ervaring en inzichten zijn reeds aanwezig. Codalt heeft verstand van de ontwikkeling en implementatie van softwareoplossingen voor de educatieve markt.

Wanneer Codalt voor jouw school aan de slag gaat, begint dat met twee vragen: Hoe heet jouw school? En: wat heb je nodig? Het antwoord op de eerste vraag levert de naam op van jouw app in de App Store en het antwoord op vraag twee bepaalt welke functionaliteiten er in de app komen en wat die doen. In alles wat Codalt doet, staan de identiteit en de behoeften van de school centraal. We ontwikkelen uiteindelijk alleen die functionaliteiten die aansluiten op het karakter en de behoeften van jouw school.

Tjalling Knulst {

“Ik vertel u graag meer over de mogelijkheden voor uw bedrijf!”

Bellen Mailen